TEAMPLAST Alphaline

TEAMPLAST Alphaline

VEKA ALPHALINE 90

Energooszczędne okna nowej generacji

Alphaline stanowi ekskluzywne uzupełnienie bogatej oferty systemowej firmy VEKA o jeszcze lepszych parametrach izolacyjnych.

Jest pierwszym systemem profili który posiada:

 • głębokość zabudowy 90 mm i 6-komorowej geometrii,
 • możliwość zastosowania oszklenia o grubości od 24 do 50 mm,
 • spełnia najważniejszy współczesny postulat inwestorów,
 • zminimalizowanie zużycia energii w budynku,
 • współczynnik przenikania ciepła Uw osiągający nawet do 0,8 W/m2K przy zastosowaniu potrójnego oszklenia i klina docieplającego wypełniającego komorę,
 • grubość ścianek profila spełniająca najwyższe standardy RAL,
 • Klasa A” (PN-EN 12608),
 • potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową zapewniający doskonałą szczelność, izolację akustyczną i izolację cieplną,
 • szare uszczelki mocowane fabrycznie w trakcie procesu ekstruzji, możliwe do łączenia ze sobą poprzez zgrzewanie,
 • zmocnienia stalowe znane z profili 70-milimetrowych, zapewniające stabilność statyczną i długookresową funkcjonalność,
 • niska łączna wysokość boczna profili skrzydła i ramy na poziomie 118 mm zapewniająca większą powierzchnię szyby i doskonałe doświetlenie wnętrza,
 • możliwe dodatkowe mocowanie nośnych elementów okuć wewzmocnieniu stalowym,
 • zastosowanie takiej samej liczby okuć, jak w systemach 70-milimetrowych.